Ordenances

Una administració local oberta

L'Ajuntament de Gavà vol aprofitar totes les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per apropar encara més la seva administració als ciutadans i les ciutadanes. Així, gràcies a aquesta Web, s'augmenten les possibilitats d'accés a aquelles informacions i documents municipals que poden ser d'interès per a tothom, com ara un servei de recerca de totes les ordenances municipals, disposicions que regulen importants aspectes de la vida de la ciutat.

Les ordenances són unes disposicions legals de caràcter general i emeses per les administracions públiques per desenvolupar aspectes diversos de la vida ciutadana i regulades per les lleis, les quals fixen drets i deures dels ciutadans.

Les ordenances poden ser fiscals i no fiscals. Les fiscals són els impostos i les taxes municipals, uns tributs regulats per la Llei de les Hisendes Locals. Les ordenances no fiscals es refereixen a activitats de la vida quotidiana del ciutadà, com poden ser la regulació de la tinença d'animals domèstics, o com es regula la utilització de les vies públiques de Gavà.

Per consultar els continguts d'aquestes ordenances, poden utilitzar aquest cercador per tipus d'ordenança i/o per una paraula relacionada amb la normativa que vol trobar:

Ordenances Municipals

Cerca

Categoria: Ordenança municipal


Categoria Any Nom Ordenança
Ordenança de Protecció de dades 2016 Ordenança municipal de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Gavà.
Ordenança de via pública i circulació 2007 Ordenança sobre l'ús de la platja a Gavà
Ordenança de via pública i circulació 2015 Ordenança municipal sobre els usos de les vies i els espais públics de Gavà
Ordenança de mercats 2016 Ordenança reguladora de mercats municipals
Ordenança de via pública i circulació 2006 Ordenança municipal de les illes de vianants de Gavà
Ordenança de Protecció de dades 2017 Ordenança municipal de creació i modificació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Gavà.
Ordenança de via pública i circulació 2018 Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles (text refós -maig 2018-)
Ordenança de sanitat 2013 Ordenança municipal nº 17. Ordenança prevenció i control dels mosquits
Ordenança de sanitat 2014 Ordenança municipal tinença d'animals
Ordenança Administració Electrònica 2012 Ordenança municipal de l'administració electrònica de Gavà
Ordenança de serveis públics 2000 Ordenança de Cales i Canalitzacions
Ordenança de serveis públics 2013 Ordenança cementiri municipal Ordenança cementiri municipal