Oferta pública d'ocupació PRESEC

Oferta pública d'ocupació PRESEC

PROCESSOS OBERTS

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peons especialistes neteja viària

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test ampliació borsa de treball de peons especialistes de neteja viària

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peonatge de neteja viària i recollida residus.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de peonatge de neteja viària i recollida de residus.

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball conductors de camions de recollida de residus municipals.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de conductors/es de camions de recollida de residus municipals.

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª MECÀNICS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases borsa treball mecànics.