Oferta pública d'ocupació PRESEC

Oferta pública d'ocupació PRESEC

PROCESSOS OBERTS

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER/A.

Presentació d'instàncies fins el 10 de febrer de 2019.

Bases BOBP Oficial de 2ª Magatzemer/a

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA.

Presentació d'instàncies fins el 6 de gener de 2019.

Bases BOPB Oficial de 1ª Electricista

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional.

Llista d'admesos/es i exclosos/es definitiva i convocatòria 1a. prova (test).

 

PROCESSOS TANCATS

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INDEFINIT (FIXE) D'UNA (1) PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ JURÍDIC-ADMINISTRATIVA.

Presentació d'instàncies fins el 10 de juliol de 2018.

Bases BOPB Tècnic/a mitjà de Gestió Jurídic-Administrativa

Informació addicional: Estatuts de PRESEC

Informació addicional: Modificació Estatuts de PRESEC

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional i convocatòria 1ª prova (test).

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica. (anul·lat)

Llista d'admesos/es i exclosos/es DEFINITIVA i convocatòria 1a prova (test) 

Resultat 1ª prova (test) i convocatòria prova pràctica.

Resultat prova pràctica i termini de presentació documents mèrits.

Resultat concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL TEMPORAL D'UNA (1) PLAÇA D'OFICIAL DE 2ª MAGATZEMER.

Presentació d'instàncies fins el 17 de juny de 2018.

Bases BOPB Oficial 2ª Magatzemer

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test.

Resultats 1a prova TEST i dia, hora i lloc 2a prova pràctica.

Resultat 2ª prova pràctica, concurs de mèrits i proposta de nomenament final.

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS ESPECIALISTES DE NETEJA VIÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peons especialistes neteja viària

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional per la prova tipus test ampliació borsa de treball de peons especialistes de neteja viària

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONATGE DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball peonatge de neteja viària i recollida residus.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de peonatge de neteja viària i recollida de residus.

Resultats 1ª prova TEST i RESULTAT FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS DE CAMIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases ampliació borsa treball conductors de camions de recollida de residus municipals.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test ampliació borsa de treball de conductors/es de camions de recollida de residus municipals.

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL

 

BASES CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'OFICIALS DE 2ª MECÀNICS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA.

Presentació d'instàncies fins el 14 de maig de 2018.

Bases borsa treball mecànics.

Llista d'admesos/es i exclosos/es provisional prova tipus test borsa de treball d'oficials de 2ª mecànics de vehicles i maquinària.

Resultats 1ª prova TEST i NOTA FINAL