Catàleg de tràmits


Ajuts

Descripció     Nivell modernització
Targeta rosa metropolitana +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de subvenció per a persones majors de 65 anys o pensionistes a partir de 60 anys en matèria de la taxa d'escombraries +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de subvenció de cooperació +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Concurs Fotogràfic Gavamón +info
Subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Llibres de text. Línia 1 +info
Concurs Imatge i Drets Humans Gavamón +info
Concurs Arts i Drets Humans Gavamón +info
Sol·licitud d'assignacions econòmiques per a l´autoocupació - Pla de Xoc a l´Atur a Gavà +info
Sol·licitud i atorgament de Subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà 2017 +info
Subvenció Impost de Béns Immobles (IBI) per persones majors de 65 anys +info
Subvenció Impost de Béns Immobles (IBI) per famílies monoparentals +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Subvenció Impost de Béns Immobles (IBI) per persones en situació d'atur +info
Subvencions de suport a la infància. Socialització i reutilització de llibres. Línia 7 +info
Beques per al suport a les activitats d'estiu +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud de subvencions de suport a la infància. Menjador llar d'infants. Línia 4 +info
Subvencions per les despeses de mobilitat dels joves en l'àmbit formatiu +info
Carnet Municipal de la Gent Gran +info Nivell 1. Informació
Sol·licitud de subvenció per entitats +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Sortides escolars curriculars. Línia 3. +info
Subvencions a la millora de la competitivitat de les empreses del Parc Empresarial de Gavà +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Premis Talent a les Aules +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d'aparells elevadors (ascensors, pujaescales...) en edificis d'habitatge. +info
Acreditació per a residents per estacionar en zona blava +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat no conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Servei de Podologia +info Nivell 1. Informació
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Subvencions de suport a la infància. Activitats extraescolars. Línia 2 +info

Animals

Descripció     Nivell modernització
Retirada d'animals vagabuns +info
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos +info
Baixa o modificació al cens d'animals de companyia +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Alta al cens d'animals de companyia +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Adopció animals de companyia +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de recuperació d'animals de companyia +info
Sol·licitud anunci animal de companyia perdut +info

Associació i participació

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de subvenció de cooperació +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud d'inscripció a la Rua de Carnaval +info
Sol·licitud de subvenció per entitats +info Nivell 3. Iniciació electrònica

Ciutat i carrer

Descripció     Nivell modernització
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: fira de la falla +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: repartir publicitat o propaganda +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: activitats al carrer +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Cessió de vehicles a l'Ajuntament de Gavà +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud d'inscripció com a voluntari a la Cavalcada de Reis +info
Recollida de mobles +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de desratització, desinfecció i desinsectació a la via pública +info
Reserva d'estacionament per motocicletes +info
Reserva especial parada per a serveis regulars o discrecionals de viatgers i els aparcaments concedits a hotels o establiments similars +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres amb horari +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres 24 hores +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega o altres activitats fins a 12 metres +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega horari limitat per any +info
Reserva d'estacionament en les vies i terrenys d'ús públic per raons justificades +info
Ocupació d'un tram de la via pública amb supressió temporal de trànsit (tall de carrer) +info
Neteja de pintades i grafitis +info
Autorització ús comú especial de la via pública: acampada al castell d'Eramprunyà +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Reciclatge de restes vegetal i de poda +info
Sol·licitud d'inscripció a la Rua de Carnaval +info
Nou model de recollida i gestió de residus al barri de Mas Bruguers +info
Reserva de plaça d'aparcament per a persones amb disminució +info
Autorització especial per circular pel nucli urbà vehicles de més de 3500kg +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: terrasses bars i restaurants +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Acreditació per a residents per estacionar en zona blava +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat no conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Infraccions / denúncies vehicles ( Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles (OCVV)): Al·legacions i recurs de reposició +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Retirada de vehicles de la via pública ( amb grua): recuperació de vehicles +info
Infraccions de la Llei Orgànica 1/1992: cartes de pagament +info

Comerç i consum

Descripció     Nivell modernització
Inscripcions a cursos de formació adreçats a comerciants +info
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obertura - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable d'obertura- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable en matèria de salut alimentària- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Renúncia al dret d'ús privatiu d'una parada del mercat +info
Sol·licitud d'informació per al Mercat de Sant Nicasi +info
Canvi de titularitat d'una parada del mercat municipal +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: terrasses bars i restaurants +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Denúncies en matèria de consum +info
Consultes en matèria de consum +info
Queixes en matèria de consum +info
Informació del pla d'usos de temporada +info
Informació bàsica sobre la tramitació de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia +info
Reclamacions en matèria de consum +info
Obtenció de fulls de reclamació i rètol per a indústries i comerços +info
Sol.licitud del distintiu Gavà Comerç de Qualitat +info Nivell 4. Tramitació electrònica

Edificis, habitatges i locals

Descripció     Nivell modernització
Llicència de divisió horitzontal +info
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció per a persones majors de 65 anys o pensionistes a partir de 60 anys en matèria de la taxa d'escombraries +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obertura - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable d'obertura- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat legalització edificacions, construccions i instal.lacions +info
Certificat de numeració i denominació de carrers +info
Sol·licitud de lloguer d'espais i equipaments del Centre de Suport a l'Empresa +info
Llicència d'obra menor en exterior d'habitatges: façanes +info
Assabentat obra menor en habitatges +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d'aparells elevadors (ascensors, pujaescales...) en edificis d'habitatge. +info
Llicència de clavegueram +info
Certificat urbanístic +info

Educació i cultura

Descripció     Nivell modernització
Concurs Literari de Microrelats +info
Sol·licitud de subvenció de cooperació +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Llibres de text. Línia 1 +info
Concurs Fotogràfic Gavamón +info
Concurs Imatge i Drets Humans Gavamón +info
Concurs Arts i Drets Humans Gavamón +info
Concurs escriptura dramàtica ciutat de Gavà +info
Phonolake concurs de música de Gavà +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Programa d'Activitats als Casals Municipals de les Persones Grans +info
Preinscripció a jornades i sessions informatives +info
Sol·licitud per a l'autorització d'ús d'espais de titularitat municipals per les activitats infantils i juvenils d'estiu 2016 +info
Premis Gavà Educa +info
Sol·licitud d'inscripció a la Rua de Carnaval +info
Sol·licitud de subvencions de suport a la infància. Menjador llar d'infants. Línia 4 +info
Subvencions de suport a la infància. Socialització i reutilització de llibres. Línia 7 +info
Subvencions per les despeses de mobilitat dels joves en l'àmbit formatiu +info
Sol·licitud de subvenció per entitats +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Sortides escolars curriculars. Línia 3. +info
Premis Talent a les Aules +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Cessió temporal de documents a l'Arxiu Municipal de Gavà per ser reproduïts +info
Inscripció a la Mostra d'Entitats Locals +info
Donació de documents a l'Arxiu Municipal de Gavà +info
Sol·licitud de consulta de documents a l'Arxiu Municipal de Gavà +info
Preinscripcions escolars: OME (Oficina Municipal d'Escolarització) +info
Cessió de documents a l'Arxiu Municipal de Gavà +info
Subvencions de suport a la infància. Activitats extraescolars. Línia 2 +info

Esport i lleure

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud i atorgament de Subvencions per a la promoció de la salut dels esportistes de Gavà 2017 +info
Sol·licitud per a l'autorització d'ús d'espais de titularitat municipals per les activitats infantils i juvenils d'estiu 2016 +info
Autorització ús comú especial de la via pública: acampada al castell d'Eramprunyà +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Beques per al suport a les activitats d'estiu +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Abonaments d'instal·lacions esportives municipals +info Nivell 1. Informació
Sol·licitud de subvenció per entitats +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Informació del pla d'usos de temporada +info
Subvencions de suport a la infància. Activitats extraescolars. Línia 2 +info

Exercici de drets dels interessats

Descripció     Nivell modernització
Dret d'accés +info
Dret de rectificació +info
Dret de supressió "dret a l'oblit" +info
Dret de portabilitat de les dades +info
Dret de limitació +info
Dret d'oposició +info
Sol·licitud revocació de certificat idCat +info
Sol·licitud de certificat idcat mòbil +info
Sol·licitud renovació de certificat idCat +info
Sol·licitud de certificat idCat +info

Família

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de subvenció per a persones majors de 65 anys o pensionistes a partir de 60 anys en matèria de la taxa d'escombraries +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud d'inscripció com a voluntari a la Cavalcada de Reis +info
Subvencions de suport a la infància. Socialització i reutilització de llibres. Línia 7 +info
Beques per al suport a les activitats d'estiu +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud de subvencions de suport a la infància. Menjador llar d'infants. Línia 4 +info
Sol·licitud celebració matrimonis civils +info
Subvencions per les despeses de mobilitat dels joves en l'àmbit formatiu +info
Subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Sortides escolars curriculars. Línia 3. +info
Col·locació i gravació de làpides sepulcrals +info
Transmissió del dret funerari inter vivos +info
Duplicat d'un títol de dret funerari +info
Reserva de plaça d'aparcament per a persones amb disminució +info
Renúncia de drets sobre l'ús d'una sepultura del cementiri municipal +info
Transmissió del dret funerari mortis causa +info
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat no conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Trasllat de restes dins del cementiri municipal +info
Informació sobre l'adquisició del dret funerari en règim de concessió +info
Informe de vacunació escolar +info
Consultes relacionades amb expedients de concessió de sepultures +info
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Preinscripcions escolars: OME (Oficina Municipal d'Escolarització) +info

Finestreta Única Empresarial (FUE)

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obertura - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable d'obertura- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable en matèria de salut alimentària- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Punt d'atenció a l'emprenedor +info

Llicències i permisos

Descripció     Nivell modernització
Llicència de divisió horitzontal +info
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: fira de la falla +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: repartir publicitat o propaganda +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Registre armes 4ª Categoria +info
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: activitats al carrer +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obertura - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable d'obertura- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència de gual +info
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable en matèria de salut alimentària- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Reserva especial parada per a serveis regulars o discrecionals de viatgers i els aparcaments concedits a hotels o establiments similars +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega amb horari permanent per any +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres amb horari +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres 24 hores +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega o altres activitats fins a 12 metres +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega horari limitat per any +info
Reserva d'estacionament de càrrega i descàrrega per a supermercats urbans i similars ubicats a la ciutat +info
Ocupació d'un tram de la via pública amb supressió temporal de trànsit (tall de carrer) +info
Renúncia al dret d'ús privatiu d'una parada del mercat +info
Certificat de compatibilitat urbanística +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Autorització ús comú especial de la via pública: acampada al castell d'Eramprunyà +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Canvi de titularitat d'una parada del mercat municipal +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Certificat legalització edificacions, construccions i instal.lacions +info
Sol·licitud autorització sanitària de funcionament de piscines d'ús públic +info
Reserva d'estacionament per mudança +info
Col·locació i gravació de làpides sepulcrals +info
Transmissió del dret funerari inter vivos +info
Duplicat d'un títol de dret funerari +info
Llicència d'obra menor en exterior d'habitatges: façanes +info
Reserva de plaça d'aparcament per a persones amb disminució +info
Assabentat obra menor en habitatges +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització especial per circular pel nucli urbà vehicles de més de 3500kg +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Renúncia de drets sobre l'ús d'una sepultura del cementiri municipal +info
Autoritzacions ús comú especial de la via pública: terrasses bars i restaurants +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Transmissió del dret funerari mortis causa +info
Llicència de parcel.lació (agrupació i divisió) +info
Comunicació prèvia permís ambiental +info
Informació sobre l'adquisició del dret funerari en règim de concessió +info
Consultes relacionades amb expedients de concessió de sepultures +info
Llicència d'obra menor de companyies de servei: telefonia, gas natural, aigua i electricitat +info
Informació del pla d'usos de temporada +info
Comunicació prèvia activitat innòcua +info
Comunicació prèvia activitat recreativa +info
Llicència de clavegueram +info

Padró d'Habitants

Descripció     Nivell modernització
Cens electoral ciutadans de la Unió Europea no espanyols residents en Espanya en les eleccions municipals i al Parlament Europeu +info
Cens electoral ciutadans nacionals de països amb Acords de reciprocitat de vot per les eleccions municipals +info
Alta per naixement al Padró d'Habitants +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Renovació de la inscripció al Padró d'Habitants +info Nivell 1. Informació
Baixa per defunció al Padró d'Habitants +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Modificació de dades al Padró d'Habitants +info Nivell 5. IProactiu / Automatitzat
Certificat de convivència +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat històric del Padró d'Habitants +info Nivell 1. Informació
Certificat d'empadronament +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Canvi de domicili al Padró d'Habitants +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants +info Nivell 1. Informació
Alta per canvi de residència al Padró d'Habitants +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Volant de convivència +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Volant d'empadronament +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Baixa d'ofici al Padró d'Habitants +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Baixa per canvi de residència al Padró d'Habitants +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Alta per omissió al Padró d'Habitants +info Nivell 1. Informació

Protecció i seguretat ciutadana

Descripció     Nivell modernització
Informes d'intervencions de la Policia Municipal +info
Cessió de vehicles a l'Ajuntament de Gavà +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Registre armes 4ª Categoria +info
Autorització especial per circular pel nucli urbà vehicles de més de 3500kg +info Nivell 3. Iniciació electrònica

Salut i medi ambient

Descripció     Nivell modernització
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Declaració responsable en matèria de salut alimentària- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de desratització, desinfecció i desinsectació a la via pública +info
Reciclatge de restes vegetal i de poda +info
Sol·licitud autorització sanitària de funcionament de piscines d'ús públic +info
Nou model de recollida i gestió de residus al barri de Mas Bruguers +info
Reserva de plaça d'aparcament per a persones amb disminució +info
Notificació d'instal·lacions amb risc sanitari de legionel·losi +info
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat no conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació +info
Servei de Podologia +info Nivell 1. Informació
Informe de vacunació escolar +info
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Denúncies de salut pública +info

Transports i vehicles

Descripció     Nivell modernització
Targeta rosa metropolitana +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Cessió de vehicles a l'Ajuntament de Gavà +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Reserva d'estacionament per motocicletes +info
Reserva especial parada per a serveis regulars o discrecionals de viatgers i els aparcaments concedits a hotels o establiments similars +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega amb horari permanent per any +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres amb horari +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega per obres 24 hores +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega o altres activitats fins a 12 metres +info
Reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega horari limitat per any +info
Reserva d'estacionament en les vies i terrenys d'ús públic per raons justificades +info
Reserva d'estacionament de càrrega i descàrrega per a supermercats urbans i similars ubicats a la ciutat +info
Reserva d'estacionament per mudança +info
Reserva de plaça d'aparcament per a persones amb disminució +info
Autorització especial per circular pel nucli urbà vehicles de més de 3500kg +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Acreditació per a residents per estacionar en zona blava +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat no conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Sol·licitud targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució modalitat conductor +info Nivell 2. Descàrrega de formularis
Infraccions / denúncies vehicles ( Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles (OCVV)): Al·legacions i recurs de reposició +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Retirada de vehicles de la via pública ( amb grua): recuperació de vehicles +info
Infraccions de la Llei Orgànica 1/1992: cartes de pagament +info

Treball, economia i empresa

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud de participació als Premis Delta a les millors iniciatives empresarials +info
Gestió d'ofertes de treball de la Borsa de Treball del Centre de Suport a l'Empresa +info
Inscripcions a cursos de formació adreçats a comerciants +info
Premis Made in Gavà +info
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obertura - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'assignacions econòmiques per a l´autoocupació - Pla de Xoc a l´Atur a Gavà +info
Declaració responsable d'obertura- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis- FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència ambiental (Annex II) - FUE +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'inscripció a la Borsa de Treball del Centre de Suport a l'Empresa (Xaloc) +info
Sol·licitud d'entrevista del Servei d'Informació Empreses +info
Punt d'atenció a l'emprenedor +info
Sol·licitud d'informació per al Mercat de Sant Nicasi +info
Preinscripció a la sessió d'informació per a la Creació d'Empreses +info
Sol·licitud de lloguer d'espais i equipaments del Centre de Suport a l'Empresa +info
Premis Talent a les Aules +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Subvencions a la millora de la competitivitat de les empreses del Parc Empresarial de Gavà +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Starting: Sol.licitud d'accés +info
Informació del pla d'usos de temporada +info
Preinscripció cursos per a empreses i persones emprenedores +info
Sol.licitud del distintiu Gavà Comerç de Qualitat +info Nivell 4. Tramitació electrònica

Tributs i multes

Descripció     Nivell modernització
Infraccions / denúncies vehicles ( Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles (OCVV)): Al·legacions i recurs de reposició +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Retirada de vehicles de la via pública ( amb grua): recuperació de vehicles +info
Infraccions de la Llei Orgànica 1/1992: cartes de pagament +info

Tràmit intern

Descripció     Nivell modernització

Tràmits genèrics

Descripció     Nivell modernització
Dret accés a informació pública +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Sol·licitud de reproducció d'imatges a l'Arxiu Municipal de Gavà +info
Sol·licitud de reproducció de documents a l'Arxiu Municipal de Gavà +info
Punt d'atenció a l'emprenedor +info
Aportació documentació a un expedient obert. +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Presentació d'instàncies i documents al Registre General de l'Ajuntament +info Nivell 3. Iniciació electrònica
Queixes i suggeriments +info Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud revocació de certificat idCat +info
Sol·licitud de certificat idcat mòbil +info
Sol·licitud renovació de certificat idCat +info
Cens electoral ciutadans de la Unió Europea no espanyols residents en Espanya en les eleccions municipals i al Parlament Europeu +info
Sol·licitud de certificat idCat +info

Llegenda informativa

Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis
  • Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica
  • Nivell 4. Tramitació electrònica Nivell 4. Tramitació electrònica Nivell 4. Tramitació electrònica
  • Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat