Cercador d'actes de Junta de Govern de l'Ajuntament de Gavà

Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament no poden ser objecte de publicació -a excepció dels acords presos per delegació del Ple- , no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan, d' acord amb el dictamen de l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades de data 29 de febrer de 2011 i la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013


Resultat de la Cerca de les Actes de Junta de Govern de l'any en curs: actajg-2018

Nom Acta Fitxer
Junta Govern Local 2018.

1 actes trobades