Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 53 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei , els òrgans de contractació difonen en aquest Perfil la informació i documentació relativa a la seva activitat contractual.
 

 

Llistat de contractacions antigues

Cerca per text
Data Objecte Estat
2013-05-03T14:45:13+02:00
Concessió administrativa de l'ús privatiu dels corresponents espais de domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària –a risc i ventura del concessionari- de 4 monopostes d’informació i publicitat comercial al terme munici
Presentació d’ofertes
2013-03-25T10:50:06+01:00
Servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit penal pels agents de la Policia Muncipal de Gavà
Adjudicat
2013-02-25T10:30:03+01:00
Organització i gestió de La XVIII Mitja Marató Gavà Castelldefels Gavà I 10 quilòmetres,
Adjudicat
2013-01-28T15:54:44+01:00
Contractació serveis manteniment jardineria pol.ind. CamíRal
Adjudicat provisionalment
2013-01-28T15:48:01+01:00
Contractació dels serveis de manteniment jardineria vials i rotondes Gavà
Adjudicat provisionalment
2012-11-29T10:59:38+01:00
Contracte de subministrament de 713 cistelles de Nadal 2012
Adjudicat
2012-11-23T13:44:06+01:00
Servei d'impressió del butlletí municipal "El Bruguers" per al 2013
Adjudicat definitivament
2012-11-22T10:22:59+01:00
Contractació dels serveis de manteniment i conservació jardineria Gavà Mar
Adjudicat provisionalment
2012-11-20T12:26:28+01:00
Servei de consergeria i neteja equipaments municipals adscrits a PME i PMSC
Adjudicat
2012-11-13T15:15:08+01:00
Concessió, mitjançant concurs, de la gestió integral del servei públic del cementiri municipal i les seves obres d'ampliació i reforma.
Deserta
2012-11-07T11:16:04+01:00
Concessió administrativa d'una part del nou equipament comercial "Mercat municipal de la plaça Catalunya" amb la finalitat d'ubicar-hi i explotar un supermercat i un aparcament soterrani
Adjudicat definitivament
2012-10-26T14:44:08+02:00
Contractació del servei d'impremta per a la realització i subministrament de materials impresos per a l'Ajuntament de Gavà
Adjudicat definitivament
2012-10-08T08:43:09+02:00
Contractació del servei de manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram a Gavà
Adjudicat provisionalment
2012-09-24T09:27:47+02:00
Contractació del subministrament de 6 equips d'impressió multifuncionals en règim d'arrendament amb el software de gestió incorporat i el seu manteniment per al funcionament òptim dels equips a diferents equipaments municipals
Adjudicat
2012-09-13T13:13:48+02:00
Concurs públic per a l'adjudicació d'un contracte de lloguer amb opció a compra relatiu al lot compost per dos locals comercials i tres places d'aparcament a l'edifici ubicat a l'Avinguda Riera de Sant Llorenç, 213-219 de Gavà (BCN).
Deserta
2012-07-27T08:59:01+02:00
Contractació d'un servei que coordini, imparteixi i gestioni diferents cursos de formació en equipaments municipals
Adjudicat
2012-06-06T13:33:20+02:00
CONCESSIÓ PER A L'ÚS I EXPLOTACIÓ D'UNA INSTAL.LACIÓ DE LLEURE PER A LES FAMÍLIES I PER LA PRESTACIÓ DEL SEREI DE BAR I RESTAURANT, AL TERRENY DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL SITUAT A L'AVINGUDA EUROPA 4, DE GAVÀ MAR
Adjudicat
2012-05-25T14:52:45+02:00
Escola d'arts plàstiques i visuals
Adjudicat
2012-05-25T14:52:06+02:00
Escola de Música
Adjudicat
2012-05-25T14:51:29+02:00
Projecte formatiu l'Espai Escènic
Adjudicat
2012-05-25T13:52:12+02:00
Concessió per a l'ús i explotació d'un bar restaurant a l'àrea de lleure de la masia de Can Llonch
Adjudicat definitivament
2012-05-25T13:42:03+02:00
Subministrament del programari, maquinari i serveis necessaris per a la implementació d'un sistema de virtualització de les estacions de treball per a l'Ajuntament de Gavà.
Adjudicat
2012-05-25T13:28:48+02:00
Subministrament de material elèctric i de fontaneria per a l'Ajuntament de Gavà, els seus organismes autònoms i empreses municipals
Adjudicat
2012-05-18T09:32:54+02:00
Contractació del Servei neteja Escola Joan Salamero i Centre de Recursos -Gavà
Adjudicat definitivament
2012-05-07T12:23:27+02:00
Contractació de la gestió del servei d'informació i atenció a les Dones, SIAD, i dintre d’aquest, el suport psicològic i servei jurídic per a dones víctimes de violència masclista
Adjudicat
2012-04-23T13:42:24+02:00
Contracte de subministrament de paper i sobres de fibra verge impresos
Adjudicat
2012-04-16T10:52:01+02:00
Contractació dels serveis de manteniment jardineria Riera de Sant Llorenç
Adjudicat definitivament
2012-04-12T10:50:15+02:00
Contracte de suministrament de diferents peces del vestuari de la Policia Municipal
Adjudicat
2012-04-12T10:33:24+02:00
Contracte de Subministrament de 80 anoraks amb jaqueta integrada per la Policia Municipal de Gavà
Adjudicat
2012-04-10T10:38:12+02:00
Contractació d'un servei per a la distribució, dins del terme municipal de Gavà, de la revista municipal "El Bruguers"
Adjudicat
2012-04-04T14:16:08+02:00
Contracte de subministrament de paper de fibra reciclada Din A4 i Din A3
Adjudicat
2012-04-04T09:52:18+02:00
Contractació del servei de la prestació del servei de monitorització i la gestió de la xarxa municipal, sistema telefonia IP i els elements de seguretat perimetral de l'Ajuntament de Gavà
Adjudicat
2012-04-02T12:51:30+02:00
Llicència ocupació temporal màquines expenedores
Adjudicat
2012-04-02T12:28:03+02:00
Servei de càtering de l'Escola d'Educació Especial "Maria Felip Duran"
Adjudicat
2012-03-19T09:27:24+01:00
Contractació d'un servei per la distribució dins el terme municipal de Gavà de la revista municipal "El Bruguers"
Deserta
2012-03-05T10:56:49+01:00
Contractació del servei de recollida, dipòsit i custòdia dels animals de companyia abandonat, perduts o ensalvatgits al terme municipal de Gavà
Adjudicat definitivament
2012-03-05T10:04:49+01:00
Concessió per a l'atorgament, mitjançant concurs, de l'ús i explotació d'un Bar Restaurant a un espai de domini públic municipal a l'àrea de lleure de la Masia de Can Llonch, a La Sentiu, de Gavà (2012).
Deserta
2012-02-27T10:10:54+01:00
Monitoratge del Centre Obert
Adjudicat
2012-02-27T09:58:01+01:00
Subministrament d'un robot netejafons
Adjudicat
2012-02-13T14:07:12+01:00
Contractació del servei de vigilància, protecció i control d’accessos de l’edifici i instal·lacions municipals de l’ajuntament de Gavà
Adjudicat
2012-01-30T09:55:43+01:00
Gestió del centre municipal d'informació i recursos "La Casa Gran" de l'Ajuntament de Gavà.
Adjudicat
2011-12-15T13:23:49+01:00
Concessió per a l'atorgament, mitjançant concurs, de l'ús i explotació d'un Bar Restaurant a un espai de domini públic municipal a l'àrea de lleure de la Masia de Can Llonch, a La Sentiu, de Gavà.
Deserta
2011-12-05T14:28:16+01:00
Contracte de serveis per a la elaboració d'un pla estratègic de comunicació per a Gavà
Adjudicat
2011-11-21T15:51:49+01:00
Impartició i gestió de pràctiques de les accions formatives del pla formatiu "Administratiu/va polivalent per a Pimes"
Adjudicat definitivament
2011-11-16T14:57:50+01:00
Subministrament de 763 lots de Nadal
Adjudicat
2011-07-27T09:46:17+02:00
CONTRACTE DEL PROJECTE FORMATIU "L'ESPAI ESCÈNIC", ESCOLA D'ARTS ESCÈNIQUES DE GAVÀ
Adjudicat
2011-07-11T12:06:21+02:00
Contracte del servei d'informació i atenció a les dones, SIAD
Adjudicat
2011-06-17T11:51:14+02:00
Contractació dels treballs de manteniment Col·legis Públics
Adjudicat definitivament
2011-06-01T14:02:49+02:00
Adquisició de les llicències per a la regularització i actualització de les llicències Oracle a l'Ajuntament de Gavà
Adjudicat definitivament
2011-03-31T15:42:39+02:00
Subministrament d'estands, tarima, moqueta i elements generals del recinte firal per a la 58a Fira d'Espàrrecs de Gavà
Adjudicat
2011-03-22T08:50:10+01:00
Contracte del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Gavà per als anys 2011 a 2014
Adjudicat definitivament
2011-03-15T12:07:31+01:00
Adquisició d'infraestructura Wimax i fibra òptica, per a la interconnexió d'edificis municipals
Adjudicat definitivament
2011-03-09T11:59:55+01:00
Concurs per a la instal.lació, ús i explotació d'una base nàutica en la zona de domini públic maritimoterrestre inclosa al pla de serveis de temporada de les platges del terme municipal de Gavà, pels anys 2011 i 2012
Adjudicat
2011-03-09T09:09:44+01:00
Treballs de serralleria, tancaments i divisòries practicables i vidrieria, Escola d'Adults
Adjudicat definitivament
2011-03-09T09:03:49+01:00
Treballs de tancaments i divisòries, revestiments i aïllaments, Escola d'Adults
Adjudicat definitivament
2011-02-23T14:07:27+01:00
Contractació d’infrastructura Wifi, la seva instal·lació i configuració per implementar el servei GavàWifi
Adjudicat
2011-02-16T09:49:02+01:00
Treballs d'instal·lacions per escola d'adults c/Sarrià, 5 de Gavà
Adjudicat definitivament
2011-01-25T10:30:50+01:00
Servei de fotolits i d'impressió de la publicació municipal (El Bruguers)
Adjudicat
2011-01-10T10:03:00+01:00
Concessió per a l'ús i explotació d'una piscina descoberta amb Restaurant, pistes de Pàdel i equipaments complementaris a un espai de domini públic municipal a la zona esportiva de Can Torelló de Gavà
Deserta
2010-12-27T13:39:47+01:00
Subministrament, en règim d'arrendament, de 7 equips d'impressió multifuncionals i el seu manteniment per al funcionament òptim dels equips
Adjudicat definitivament
2010-12-22T10:39:23+01:00
CONTRACTE MONITORATGE CENTRE OBERT
Adjudicat definitivament
2010-12-09T10:19:08+01:00
L'ús i explotació d'una instal·lació de lleure amb Bar i Restaurant, al terreny de domini públic municipal situat a l'Av. Europa núm. 4, de Gava Mar
Adjudicat
2010-12-03T14:45:52+01:00
Subministrament de 873 lots de Nadal
Adjudicat definitivament
2010-10-20T14:01:40+02:00
Redacció del Projecte executiu d'urbanització del nou vial d'accès a ca n'Espinós
Adjudicat definitivament
2010-09-17T12:55:37+02:00
Prestació del servei de catering, a desenvolupar a l'Escola d'Educació Especial Maria Felip Duran.
Adjudicat definitivament
2010-09-07T13:24:18+02:00
Contractació de la prestació dels serveis esportius, així com l'assessorament en la millora continua dels equipaments esportius municipals mitjançant sistemes de treball en equip, grups de millora i programes de qualitat.
Adjudicat definitivament
2010-09-06T11:15:44+02:00
PROJECTE FORMATIU "L'ESPAI ESCÈNIC, ESCOLA D'ARTS ESCÈNIQUES DE GAVÀ"
Adjudicat definitivament
2010-08-20T09:08:05+02:00
Concessió per a l'ús i explotació d'una Agència Bancària al CSE al parc empresarial de Gavà.
Adjudicat
2010-08-20T09:07:50+02:00
Concessió per a l'ús i explotació d'una empresa de formació al local 1 del CSE al parc empresarial de Gavà
Adjudicat
2010-08-20T09:06:47+02:00
Concessió per a l'ús i explotació d'una empresa de formació al local 3 del CSE al parc empresarial de Gavà
Adjudicat
2010-07-23T13:55:32+02:00
Contracte del servei de docència per a la realització del pla de formació dels plans extraordinaris d'ocupació 2010
Adjudicat definitivament
2010-07-07T14:24:36+02:00
Contractació del servei de telecomunicacions de l'Ajuntament de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-06-02T10:44:46+02:00
Concessió per a l'ús i explotació d'un bar restaurant a un espai de domini públic municipal al parc municipal de la Torre Lluch de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-05-31T09:27:16+02:00
Contractació del servei per a la gestió de visites, tallers i activitats i gestió de la botiga del Parc Arqueològic Mines de Gavà, per a la informació de sala del Parc Arqueològic Mines de Gavà i per a la recepció del Museu de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-05-21T15:16:03+02:00
Projecte de millora de l'eficàcia de la captació d'aigües pluvials a Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-05-21T15:10:56+02:00
Projecte d'ampliació de la xarxa d'aigüa no potable (ANP) per rec al parc del Calamot i C-245
Adjudicat definitivament
2010-05-21T14:58:38+02:00
Projecte d'instal·lació d'un sistema d'energia solar tèrmica per a la piscina coberta de Can Tintorer
Adjudicat definitivament
2010-05-21T14:45:34+02:00
Projecte de viver d'empreses en el centre de Suport a l'empresa
Adjudicat definitivament
2010-05-17T15:03:20+02:00
Provisió de l'ampliació de la capacitat computacional de la plataforma de virtualització de servidors corporativa, en un nou servidor físic i una nova safata de dics, incloent llicenciament Wmware necessari
Adjudicat definitivament
2010-05-04T08:21:28+02:00
Projecte d'adquisició d'una plataforma d'administració electrònica i la implementació de com a mínim 11 tràmits dins la plataforma d'e-administració
Adjudicat definitivament
2010-04-27T15:04:35+02:00
Contratación de los servicios de Dirección Facultativa, coordinación de seguridad y salud y asistencia ambiental de las obras del proyecto de urbanización del sector Pla de Ponent de Gavà, nuevo barrio de Can Ribes, Sector B1 (etapa 1).
Adjudicat definitivament
2010-04-27T15:03:44+02:00
Contratación de la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización del sector Pla de Ponent de Gavà, nuevo barrio de Can Ribas, sector B1 (etapa1)
Adjudicat definitivament
2010-03-24T09:47:38+01:00
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut de Presec, SA
Adjudicat definitivament
2010-03-16T14:33:07+01:00
Projecte d'eficiència energètica i reducció del consum de l'ennlumenat públic del municipi de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-03-15T14:36:13+01:00
Projecte de millora de la mobilitat, seguretat vial i accessibilitat a la plaça de la Constitució.
Adjudicat definitivament
2010-03-04T12:32:53+01:00
Projecte d'adequació i millora de les pistes esportives dels centres d'educació infantil i primaria de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-03-03T13:22:50+01:00
Projecte d'adequació i millora dels centres d'educació infantil i primaria de Gavà.
Adjudicat definitivament
2010-03-02T14:47:31+01:00
Projecte d'instal·lació de gespa artificial i grades al camp de beisbol de la zona esportiva de Can Torelló.
Adjudicat definitivament
2010-03-01T14:21:40+01:00
Projecte per a millorar la mobilitat i accessibilitat a la zona industrial.
Adjudicat definitivament
2010-02-25T11:02:23+01:00
Autorització administrativa per a la instal·lació i l'explotació de tres quioscos de begudes a la platja de Gavà durant la temporada estival dels anys 2010, 2011 i 2012
Adjudicat definitivament
2010-02-25T10:47:02+01:00
Autorització administrativa de la venda, en exclusiva, de gelats a la platja de Gavà durant la temporada estival dels anys 2010, 2011 i 2012
Adjudicat definitivament
2010-02-16T17:07:25+01:00
Contratación del servicio de limpieza periódica de diversos edificios públicos.(2 lotes)
Adjudicat definitivament
2010-02-15T10:09:54+01:00
Contractació servei de neteja de vidres edificis públics
Adjudicat definitivament
2010-02-01T16:46:13+01:00
Contractació d'una assegurança de vida per als empleats de l'Ajuntament de Gavà i dels seus OOAA i d'una assegurança de vehicles terrestres propietat de l'Ajuntament i dels seus OOAA
Adjudicat definitivament
2010-01-20T13:27:25+01:00
Contracte del servei de consultoria i assessorament per a la realització dels treballs previs i la col·laboració en el procés de licitació i adjudicació del concurs de telecomunicacions i d'infrastructures de xarxa de l'Ajuntament de Gavà
Adjudicat definitivament
2009-12-04T12:27:55+01:00
Servei podologia Casals Gent Gran
Adjudicat definitivament
2009-11-25T16:01:57+01:00
Contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut de l'Ajuntament de Gavà i dels seus organismes autònoms
Adjudicat definitivament
2009-11-24T10:13:22+01:00
Subministrament d'un pavelló, carpes de lona, estands, tarima, moqueta i elements generals del recinte firal per a la 57ena Fira d'Espàrrecs de Gavà
Adjudicat definitivament
2009-11-19T13:23:45+01:00
Contractació dels treballs d'implantació de base i paviment de gespa artificial, xarxa de reg i equipament esportiu a l'obra de Can Torelló
Adjudicat definitivament
2009-10-28T13:49:47+01:00
Contractació per part de l’ajuntament de Gavà de les cobertures d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil i de pèrdues o danys materials del patrimoni de l’Ajuntament de Gavà i els seus organismes autònoms
Adjudicat definitivament