Oferta Pública d'Ocupació

 

 

PROCESSOS OBERTS

 

BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases Generals

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'AGENT AUXILIAR DE MOBILITAT VINCULAT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL EN EL MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Presentació d'instàncies del 9 al 18 de maig de 2018.

 

Anunci BOPB

Model d'instància

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES VACANTS D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA VACANT D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, MITJANÇANT MOBILITAT HORITZONTAL, CORRESPONENT AL GRUP C, SUBGRUP C2, ESCALA D'ADMINISTRACIO ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIAL, CLASSE POLICIA LOCAL.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PEL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA PER A LA PROVISIÓ DE 6 PLACES INTERINES D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ.

Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril de 2018.

 

Anunci BOPB

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional admesos/exclosos i data primera prova (període al·legacions del 4 al 10 de maig de 2018)

Llistat definitiu admesos/exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i convocatòria proves físiques

Resultat segona prova i convocatòria proves psicotècniques

Resultat tercera prova i convocatòria proves mèdiques

 

 

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE TRES TÈCNIC D'OCUPACIÓ PER AL «PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL». POEJ.

Bases i presentació instàncies (del 4 al 13 d'abril)

Model d'instància

Llistat admesos/exclosos i data prova

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A COBRIR LA PLAÇA DE CAP DE DEPARTAMENT D'ESPORTS - DIRECTOR/A TÈCNIC/A I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL (GRUP A1).

Presentació d'instàncies de l'11 al 30 de gener de 2018

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat admesos/exclosos i data prova

Resultats primera prova i data tercer exercici

Resultat al·legacions a la primera prova

Resultats tercera prova i període presentació mèrits (del 23 de maig al 5 de juny de 2018)

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A (SUBGRUP A1).

Presentació d'instàncies del 25 de novembre al 14 de desembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat admesos/exclosos i data prova

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat primera prova i data 3a prova

Resultat tercera prova i presentació mèrits (del 15 al 28 de maig de 2018)

 

 

PROCESSOS FINALITZATS

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Presentació d'instàncies del 26 d'octibre al 14 de novembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat primera prova i data prova castellà i cas pràctic

Resultat segona prova

Resultat tercera prova i termini presentació de mèrits (del 6 al 19 de març de 2018)

Resultat fase mèrits (Període al·legacions del 28 de març al 12 d'abril de 2018)

Resultat final

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER A DESENVOLUPAR LES TASQUES D'EXECUCIÓ D'UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE SERVEIS INFORMÀTICS: PLA D'EXPLOTACIÓ TIC

Presentació d'instàncies del 2 al 21 de febrer de 2018

Anunci BOP

Model d'instància

Llistat admesos/exclosos i data prova

Resultat final

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Presentació d'instàncies del 8 al 27 de novembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat primera prova i data tercera prova

Resultat tercera prova i termini presentació mèrits (del 28 de febrer al 13 de març 2018)

Resultat fase mèrits

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGE I/O AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS (grup APST).

Presentació d'instàncies del 5 al 24 de desembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci BOP-Modificació

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos i data primera prova

Resultat primera prova i data segona prova (català)

Resultat segona prova i data tercera prova (pràctic)

Resultat tercera prova i període presentació mèrits (del 16 de febrer a l'1 de març de 2018)

Resultat al·legacions tercera prova

Resultat mèrits

Resultat al·legacions mèrits

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT I COOPERACIÓ VINCULAT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL EN EL MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Presentació d'instàncies del 2 al 12 de febrer de 2018

Anunci BOP

Model d'instància

Llista d'admesos i exclosos provisional i data de la prova(al·legacions del 10 al 12 de març)

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA AUXILIAR GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1

Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

Resultat mèrits

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIU/VA GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1 Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

Anunci

Resultat mèrits

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2 Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

Anunci

Resultat mèrits

Resultat final

 

 

Processos finalitzats

Processos finalitzats

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública pendent d'executar