Oferta Pública d'Ocupació

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2016

 

PROCESSOS OBERTS

 

BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Bases Generals

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGE I/O AUXILIAR DE SERVEIS GENERALS (grup APST). Presentació d'instàncies del 5 al 24 de desembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci BOP-Modificació

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A (SUBGRUP A1). Presentació d'instàncies del 25 de novembre al 14 de desembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU D'UN/A TITULAT/DA EN GRAU UNIVERSITARI (TÈCNIC DE SISTEMES INFORMÀTICS) EN LA MODALITAT DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. Presentació d'instàncies: del 13 al 30 de novembre de 2017.

Bases procés selectiu

Model d'instància

 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU D'UN/A TITULAT/DA EN BATXILLER, FP 2 O EQUIVALENT EN LA MODALITAT DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. Presentació d'instàncies: Del 13 al 30 de novembre de 2017.

Bases procés selectiu

Model d'instància

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. Presentació d'instàncies del 8 al 27 de novembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. Presentació d'instàncies del 26 d'octibre al 14 de novembre de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA AUXILIAR GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1 Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIU/VA GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1 Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

Anunci

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROMOCIÓ INTERNA COM A FUNCIONARI DE L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2 Presentació d'intàncies del 11 d'agost al 19 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Resultat cas pràctic

Anunci

 

PROCESSOS FINALITZATS

 

BASES PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2 I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL - Presentació d'instàncies del 17 de març al 5 d'abril de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat primera prova

Resultat cas pràctic

Resultat provisional valoració mèrits

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL - Presentació d'instàncies del 31 de maig al 19 de juny

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Decret tribunal procés selectiu

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat prova teòrica

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER PERFILS PROFESSIONALS DE TÈCNIC/A DE MERCATS I TÈCNIC/A DE COMERÇ, GRUP CLASSIFICACIÓ A2.

Presentació d'instàncies del 5 al 24 de maig de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resultat primera prova

Resultat prova pràctica

Resultat provisional valoració mèrits

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA PEL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA PER A LA PROVISIÓ DE 5 PLACES INTERINES D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL - Presentació d'intàncies del 16 al 26 de juny

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resultat de la prova física

Resultat prova teòrica

Resultat prova psicotècnica

Resultat prova mèdica

Resultat final

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'INTERINATGE I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL D'UN/A TÈCNIC/A DE RRHH -Presentació d'instàncies del 4 de març al 23 de març de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Nou termini presentació instàncies-DOGC

Llista provisional admesos i exclosos

Resolució tribunal i data examen

Resultat qüestionari

Resultat cas pràctic

Resultat provisional valoració mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A AUXILIAR PROJECTISTA -Presentació d'instàncies del 4 de març al 23 de març de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Nota informativa

Resultat prova pràctica

Resultat provisional valoració mèrits

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova pràctica

Resultat prova català

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 2 CONSERGES

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova pràctica

Resultat prova català

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 16 PEONS

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova català

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 1 TÈCNIC/A AUXILIAR COACHING PER A L'OCUPACIÓ

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova pràctic

Resultat mèrits

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE QUALITAT I CONSUM

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova pràctica

Resultat prova català

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU VINCULAT AL PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ - ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE PROMOCIÓ I ATENCIÓ A L'AUTONOMIA DE LES PERSONES DEPENENTS

Presentació d'instàncies del 4 al 15 de maig de 2017

Bases Generals

Bases Específiques

Model d'instància

Curriculum Vitae

Declaració responsable

Llista provisional admesos i exclosos

LLista definitiva admesos i exclosos

Resultat criteris socioeconòmics

Resultat prova pràctica

Resultat mèrits

Resultat final

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ DE 6 LLOCS DE TREBALL D'AGENT AUXILIAR DE MOBILITAT VINCULAT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT PLA "XARXES DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Presentació d'instàncies del 13 al 22 de maig de 2017.

Anunci BOP

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat primer exercici i data convocatoria prova català

Resultat prova de català i data següent exericici cat

Resultat psicotècnic

Resultat final

 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL VINCULAT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL EN EL MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (4 llocs d'informador turistic)

Presentació d'instàncies del 29 d'abril al 8 de maig de 2017

Anunci BOP

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat cas pràctic

Resultat valoració mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA PROVISIÓ COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (6 MESOS) D'UNA PLAÇA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL D'UN/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A -Presentació d'instàncies del 15 de març al 24 de març de 2017.

Bases procés selectiu

Model d'instància

Llista admesos

Resultat cas pràctic

Resultat valoració mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL -Presentació d'instàncies del 8 de febrer al 27 de febrer de 2017.

NOTA INFORMATIVA

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional admesos-exclosos

Resultat cas pràctic

Valoració de mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA PROVISIÓ D'1 PLAÇA VACANT D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL - Presentació d'instàncies del 14 de gener al 2 de febrer de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultat cas pràctic

Resultat prova psicotècnica

Valoració de mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES VACANTS D'AGENT DE LA POLICIAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL - Presentació d'instàncies del 14 de gener al 2 de febrer de 2017.

Anunci BOP

Anunci DOGC

Model d'instància

Llista provisional d'admesos i exclosos

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultat proves fisiques

Resultat test cultural

Resultat prova teòrica

Resutat prova psicotècnica

Resutat valoració mèrits

Resutat fase oposició i concurs

Resultat prova mèdica

Resultat final

 

BASES PER A LA PROVISIÓ D'UN/A DIRECTOR/A DE SERVEIS DE CIUTAT I TERRITORI - Presentació d'instàncies del 27 d'agost al 15 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Llista provisional admesos i exclosos

Decret composició tribunal

Nota informativa

Nota informativa-citació defensa projecte

Resultat fase oposició

Nota informativa

Resultat valoració de mèrits

Resultat final

 

BASES GENERALS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT I COOPERACIÓ VINCULAT AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 2016 EN EL MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.-Presentació d'instàncies del 11 al 20 de febrer de 2017.

Anunci BOP

Model d'instància

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat primer exercici

Resultat prova català

Resultat mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC DE MOBILITAT- Presentació d'instàncies del 3 al 22 de setembre

Anunci BOP

Anunci DOGC

Llista provisional d'admesos i exclosos

Resultat primer exercici

Resultat cas pràctic

Resultat valoració mèrits

Resultat final

 

BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)- A2- Presentació d'instàncies del 20 al 29 de setembre.

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DEL 6 AL 15 D'OCTUBRE

Anunci BOP

Anunci BOP-MODIFICACIÓ BASES

Llista admesos i exclosos i data d'examen

Resultat cas pràctic

Resultat valoració de mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'INTERINATGE D'UN/A TÈCNIC/A  AUXILIAR DE BIBLIOTECA- Presentació d'instàncies del 13 de juliol al dia 1 d'agost

Anunci BOP

Anunci DOG

Model d'instància

Decret composició tribunal i data examen

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultat primer exercici

Resultat supòsit pràctic

Resultat valoració de mèrits

Puntuació final

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE QUATRE INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES - Presentació d'instàncies del 26 de maig al 4 de juny

Anunci BOP

LListat d'admesos i data d'exàmen

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultats primer exercici

Resultat prova de català

Valoració de mèrits

Puntuació final

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'INTERINATGE D'UN/A TÈCNIC/A  AUXILIAR DE BIBLIOTECA- Presentació d'instàncies del 7 al 26 d'abril

Anunci BOP

Anunci DOGC

Bases Específiques

Llista admesos

Decret tribunal i data examen

Resultats del test

 

 

Procés de selecció per 7 Agents Civics presentació d'instàncies del 16 al 26 de febrer

Bases Especifiques

Llista admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Resultat prova de catala

Resultat valoracio de merits

Resultat final del proces

 

Procés de selecció 1 Auxiliar  Adminsitratiu/va presentació instàncies del 16 al 26 de feber

Bases Especifiques

Llista admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Resultat valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

Procés de selecció per 1 tècnic de Promoció i Ocupació i Empresa presentació instàncies del 16 al 26 de febrer, noves dates de presentacio de sol-licituds del 4 al 8 de març

Bases Especifiques

Decret de modificacio de les bases

Modificacio de les bases especifiques

Llista provisional admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Resultat valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

Procés de selecció per 1 tècnic d'Acció Social presentació instàncies del 16 al 26 de febrer

Bases Especifiques

Llista admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Resultat valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

BASES  DEL PROCÉS SELECTIU D'UN/A TITULAT/DA EN GRAU UNIVERSITARI EN LA MODALITAT DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL presentació d'instàncies del 20 al 30 els dos dies inclòsos

Bases del procés

LLista admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Resultat qüestionari

Resultat valoració mèrits

Resultat final del procés

 

BASES PER UNA PLAÇA D'INTERINATGE D'UN TREBALLADOR/A SOCIAL presentació d'instàncies del 12 al 31 de gener els dos dies inclòsos

Bases del procés

Llistat d'admesos i exclosos

Decret Tribunal i Data d'examen

Resultat qüestionari

Resultat cas pràctic

Resultat provisional valoració mèrits

Resultat final

 

BASES PER A LA BORSA DE TREBALL D'UN TÈCNIC DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ presentació d'instàncies del 23 de novembre al 3 de desembre

Bases del procés

LListat d'admesos i exclosos i data d'exàmen

Resultat del qüestionari

Resultat del cas Pràctic

Valoració de mèrits

Resultat final del Procés

 

BASES PER LA BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINSITRATIUS/VES presentació d'instàncies del 11/11/2015 al 30/11/2015 els dos dies inclòsos

Bases del procés

LListat d'admesos i exclosos

LListat definitiu  d'admesos i exclosos i data d'exàmen

Llistat dels resultats del test

Resultat de la prova de català

Resultat de la valoracio de merits

Resultat final del proces

Modificació valoració mèrits

Modificació resultat final

 

BASES PER LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A  SOCIAL presentació d'instàncies del 11/11/2015 al 30/11/2015 els dos dies inclòsos

Bases del procés

Anunci DOG

Llistat admesos i exclosos

Prova de coneixements de la llengua catalana

Resultat prova de catala

Resultats de la valoracio de merits

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN RESPONSABLE DELS SERVEIS CORPORATIUS DE GTI, SA

Presentació de sol·licituds del 28 de setembre al 7 d'octubre

Bases del procés

LListat definitiu d'admesos i exclosos i data d'exàmen

Resultat del test de competències

Resultat de la valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC/A DE COMERÇ I FIRES - Presentació d'instàncies del 15 al 21 de juliol

Bases Generals

Bases Específiques

Llista admesos

Decret aprovació llista admesos, tribunal i data examen

Resultat del cas pràctic

Resultat de la valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN/A ARQUITECTE TÈCNIC/A - Presentació d'instàncies del 15 al 21 de juliol

Bases Generals

Bases Específiques

Llista admesos

Decret aprovació, llista admesos, tribunal i data examen

Resultat cas pràctic i dia i hora de la prova de català

Resultat prova català

Valoració de mèrits

Resultat final

 

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN/A TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ- Presentació d'instàncies del 15 al 21 de juliol

Bases Generals

Bases Específiques

Llista admesos

Decret aprovació llista admesos, tribunal i data examen

Resultat cas pràctic i dia i hora de la prova de català

Resultat de la prova de català

Resultat de la valoració de mèrits

Resultat final del procés

 

 

 

Processos finalitzats

Processos finalitzats

PERSONAL LABORAL

 1. Decret Tribunal
 2. Llista d'admesos i exclosos
 3. Entrevistes
 4. Valoracio de mèrits
 5. Resultat entrevistes TutorJoves
 6. Resultat final 1 plaça Tutor Joves

 

 • PROCÉS DE SELECCIÓ PER A SUBTITUCIÓ TEMPORAL A L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL MARIA FELIP.
 1. Procés de selecció per a substitució temporal a l'escola d'educació especial Maria Felip.
 2. Mèrits i entrevista plaça mestre escola Mª Felip
 3. Resultats finals del procés de selecció

 

 • PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PLAÇA TEMPORAL D'AGENT D'ACOLLIDA RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL 26 DE GENER A L'1 DE FEBRER ( ambdos inclòsos )
 1. Bases Agent Acollida

 2. Aspirants Agent Acollida

 3. Resultats finals

   

 

 • Procés de selecció Pèr una plaça temporal d'auxiliar de biblioteca termini de presentació de documentació del 12 al 21 de novembre del 2011
 1. Bases publicades al BOP
 2. Anunci DOGC
 3. LListat d'admesos i exclosos
 4. Decret del Tribunal, dia i hora d'exàmen
 5. Resultats del cas pràctic
 6. Valoarció de merits
 7. Resultats finals

 

 • PROCÉS DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA TEMPORAL D'aodl TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL 17 AL 28 DE NOVEMBRE
 1. Bases d'un/a AODL
 2. Llistat d'admesos i exclosos
 3. Decret del Tribunal i dia i hora d'exàmen
 4. Resultats cas pràctic
 5. Resultat de la prova de català
 6. Resultat de la valoració de mèrits i resultat final              

 

 

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública d'ocupació pendent d'executar 2008-2009

Oferta pública pendent d'executar