Calendari dies inhàbils

Dies inhàbils:
 
6 Gener, Reis
14 Abril, Divendres Sant
17 Abril, Dilluns de Pasqua Florida
1 Maig, Dilluns de Pasqua Granada
24 Juny, Sant Joan
15 Agost, Dia de la Verge
11 Setembre, Diada de Catalunya
12 Octubre, festa nacional d'Espanya
1 Novembre, Tots Sants
6 Desembre, dia de la Constitució
8 Desembre, La Puríssima
25 Desembre, Nadal
26 Desembre, Sant Esteve

Festes Locals:
29 Juny, Sant Pere
14 Desembre, Sant Nicasi
 

 

Dies inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els declarats festius (art. 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre que no siguin festius.

 

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, de 01 d'octubre, i del procediment administratiu comú de les administracions públiques.